Zakończone badania kliniczne

Terapia adaptacji synaptycznej Arc w leczeniu szumów usznych nie trwających dłuże niż dwa lata.

Tytuł naukowy

Terapia adaptacji synaptycznej Arc w leczeniu szumów usznych nie trwających dłuże niż dwa lata.

Numer badania w Europejskim rejestrze badań klinicznych

EudraCT number 2015-025129-21

Status badania klinicznego

Rekrutacja zakończona

Oficjalny status

Rekrutacja pacjentów zakończona

Publikacja

Informacje o miejscu publikacji

Connection Journal of Neuroscience  16 May 2015 www.journalofneuroscience.org

Szum uszny jest coraz częstszym problemem naszego społeczeństwa i jego patologia nie jest związana tylko z ciąglym hałasem naszego otoczenia. Wiele badań wskazuje że do szumu usznego dochodzi nie tylko na wskutek nagłego ubytku słuchu wywołany urazem akustycznym ale również z tytułu nagłej utraty słuchu zwiazanej z niedotlenieniem, niedokrwieniem ucha wewnętrznego. Celem naszego badania klinicznego jest zbadanie efektywności nowej strategii leczenia tej patologii układu nerwowego za pomocą terapii adaptacji synaptycznej Arc która używa malejącego sygnału akustycznego aby doprowadzić do procesu adaptacji układu nerwowego.